polen

Witamy serdecznie w WEGWEISER BERUF
  

Zarówno młodzież, jak i rodzice znajdą tu informacje dotyczące poniższych tematów w Landkreis Ludwigsburg:

 • nauka języka niemieckiego
 • edukacja
 • szkoła
 • ukończenie szkoły
 • wykształcenie zawodowe
 • praca

Zestawiono tu adresy ważnych poradni oraz stron internetowych. Zachęcamy Państwa do nawiązania kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji!

Wskazówka: Jeśli nie mówią Państwo po niemiecku, prosimy o pojawienie się w towarzystwie zaufanej osoby, która może dla Państwa tłumaczyć!

   
W celu uzyskania informacji o systemie szkolnictwa w Baden-Württemberg prosimy kliknąć tutaj.

 

W celu uzyskania informacji o zawodowym systemie szkolnictwa w Baden-Württemberg prosimy kliknąć tutaj.

   
Poradnik dla rodziców: Kształcenie zawodowe w Niemczech - rodzice-migranci wspierają swe dzieci na starcie w życie zawodowe.

Herzlich willkommen auf der POLNISCHEN Seite von WEGWEISER BERUF

Sie finden hier Informationen in Ihrer Sprache zu den folgenden Themen im Landkreis Ludwigsburg:
   

 • Deutsch lernen
 • Bildung
 • Schule
 • Schulabschluss
 • Berufsausbildung
 • Arbeitswelt

Hier sind wichtige Beratungsstellen und Internetseiten zusammengestellt. Informieren Sie sich und nehmen Sie Kontakt auf!
   

Tipp: Falls Sie kein Deutsch sprechen, dann nehmen Sie bitte eine vertraute Person mit, die für Sie übersetzen kann!
   

Klicken Sie hier, um eine Übersicht über das Schulsystem in Baden-Württemberg zu erhalten.

 

Klicken Sie hier, um eine Übersicht über das berufliche Schulsystem in Baden-Württemberg zu erhalten.


Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland
- zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben.

Obowiązek szkolny dla młodzieży w wieku od 10. do 15. roku życia bez znajomości języka niemieckiego /
Schulbesuch für Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren ohne Deutschkenntnisse

Obowiązek szkolny dla młodzieży w wieku od 10. do 15. roku życia bez znajomości języka niemieckiego

Osoby w przedziale wiekowym od 10 do 15 lat uczęszczają z reguły do klas z programem wspierającym naukę języka niemieckiego (Vorbereitungsklassen – VKL) w miejscu zamieszkania lub w pobliżu miejsca zamieszkania. „Globus” wskazuje miejsca z tego typu klasami.

Przejdź do zestawienia Werkrealschulen
Przejdź do zestawienia Realschulen
Przejdź do zestawienia Gymnasien

Przejdź do zestawienia Gemeinschaftsschulen

Formularz zgłoszeniowy w Państwa języku ojczystym można pobrać tutaj.

Każde dziecko przed ukończeniem 18. roku życia ma obowiązek uczęszczania do szkoły!

Dalsze informacje uzyskają Państwo w Staatliches Schulamt Ludwigsburg.

Kontakt:
Pani Krüger-Heller
Mömpelgardstraße 26, 71640 Ludwigsburg
Numer telefonu: 07141 – 9900 214
(piątek 09.00 – 10.00)
Fax: 07141 – 9900 251
E-mail: astrid.krueger-heller@ssa-lb.kv.bwl.de

Powrót do strony głównej

Schulbesuch für Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren ohne Deutschkenntnisse

10- bis 15-Jährige gehen in der Regel in ihrem Wohnort oder in der Nähe ihres Wohnorts in die Sprachförderklassen (Vorbereitungsklassen – VKL).
In der Übersicht über die Schulen zeigt der „Globus“, wo Sprachförderklassen sind.
 

zur Übersicht Werkrealschulen
zur Übersicht Realschulen
zur Übersicht Gymnasien
zur Übersicht Gemeinschaftsschulen

Das Anmeldeformular kann hier in Ihrer Sprache heruntergeladen werden.

Für alle  Kinder und Jugendlichen unter 18 besteht Schulpflicht!

Weiterführende Informationen erhalten Sie beim Staatlichen Schulamt Ludwigsburg.

Kontakt:
Frau Krüger-Heller
Mömpelgardstraße 26, 71640 Ludwigsburg
Telefon: 07141 – 9900 214
(Freitag 9 - 10 Uhr)
Fax: 07141 – 9900 251
Mail: astrid.krueger-heller@ssa-lb.kv.bwl.de

zur Homepage

Obowiązek szkolny dla młodzieży w wieku 15, 16 i 17 lat bez znajomości języka niemieckiego /
Schulbesuch für 15-jährige, 16-jährige und 17-jährige Jugendliche ohne Deutschkenntnisse

Obowiązek szkolny dla młodzieży w wieku 15, 16 i 17 lat bez znajomości języka niemieckiego

Młodzież powinna zgłaszać się do Oscar-Walcker-Schule w Ludwigsburgu, która przydziela do klas z programem wspierającym naukę języka niemieckiego (VABO).

Każde dziecko przed ukończeniem 18. roku życia ma obowiązek uczęszczania do szkoły!

Formularz zgłoszeniowy w Państwa języku ojczystym można pobrać tutaj.

Adres:
Oscar-Walcker-Schule
Römerhügelweg 53, 71636 Ludwigsburg
Numer telefonu: 07141 - 4449 101
E-mail: sekretariat@ows-lb.de

Powrót do strony głównej

Schulbesuch für 15-jährige, 16-jährige und 17-jährige Jugendliche ohne Deutschkenntnisse

Sie melden sich bei der Oscar-Walcker-Schule in Ludwigsburg an. Dort werden sie in Sprachförderklassen (VABO) eingeteilt, in denen sie Deutsch lernen können.

Für alle  Kinder und Jugendlichen unter 18 besteht Schulpflicht!

Das Anmeldeformular kann hier in Ihrer Sprache heruntergeladen werden.

Adresse:
Oscar-Walcker-Schule
Römerhügelweg 53, 71636 Ludwigsburg
Telefon: 07141 - 4449 101
Mail: sekretariat@ows-lb.de

zur Homepage

Tutaj mogą Państwo uzyskać porady na temat kursów języka niemieckiego (Integrationskurse) oraz dokonać zapisu /
Hier können Sie sich über Deutschkurse (Integrationskurse) beraten lassen und anmelden

Tutaj mogą Państwo uzyskać porady na temat kursów języka niemieckiego (Integrationskurse) oraz dokonać zapisu

Hier können Sie sich über Deutschkurse (Integrationskurse) beraten lassen und anmelden

 • Griechischer Kulturverein Kornwestheim
  (für alle Nationalitäten)
  Kontakt:
  Bahnhofstraße 85, 70806 Kornwestheim
  Frau Daniilidou
  Telefon: 07154 – 27683
  Mail: info@gkv-kornwestheim.de
  zur Homepage
 • Sprachschule Dialog e.V. in Vaihingen/Enz
  Kontakt:
  Heilbronner Straße 31, 71665 Vaihingen/Enz
  Frau Salapata
  Telefon: 07042 – 276715
  Mobil: 0176 – 205 225 89
  Mail: sprachschule-dialog@gmx.net
  zur Homepage
 • Online-Lernplattform zum Deutsch lernen in 15 Sprachen!
  (Albanisch / Arabisch / Deutsch / Englisch / Farsi / Französisch / Griechisch / Hindi / Paschtunisch / Polnisch / Rumänisch / Russisch / Serbisch / Sorani / Spanisch / Türkisch)
Tutaj mogą Państwo uzyskać porady na temat kursu czytania i pisania (Alphabetisierungskurse) oraz dokonać zgłoszenia /
Hier können Sie sich über Lese- und Schreiblernkurse (Alphabetisierungskurse) beraten lassen und anmelden

Tutaj mogą Państwo uzyskać porady na temat kursu czytania i pisania (Alphabetisierungskurse) oraz dokonać zgłoszenia

Hier können Sie sich über Lese- und Schreiblernkurse (Alphabetisierungskurse) beraten lassen und anmelden

Pomoc w nauce języka niemieckiego dla osób, którym nie przysługuje państwowy kurs integracyjny, ponieważ ich wniosek jest rozpatrywany lub którzy czekają na rozpatrzenie wniosku /
Unterstützung beim Deutsch lernen ohne Anspruch auf Förderung

Pomoc w nauce języka niemieckiego dla osób, którym nie przysługuje państwowy kurs integracyjny, ponieważ ich wniosek jest rozpatrywany lub którzy czekają na rozpatrzenie wniosku

 

 

Unterstützung beim Deutsch lernen für Menschen, die keinen Anspruch auf staatliche Integrationskurse haben, weil sie noch im Antragsverfahren sind oder geduldet sind

 • Ökumenischer Arbeitskreis Asyl Ludwigsburg, Ökumenischer Arbeitskreis Asyl Kornwestheim und weitere Arbeitskreise Asyl im Landkreis
  organisieren Deutschunterricht für Menschen, die keinen Anspruch auf staatliche Integrationskurse haben, weil sie noch im Antragsverfahren oder geduldet sind.

      
  Kontakt für Ludwigsburg:
  Ulrich Essig-Haile
  Telefon: 07141 – 460 757
  Mail: uli-essig-haile@ak-asyl-ludwigsburg.de
  zur Homepage

  Kontakt für Kornwestheim:
  Fraukelind Braun
  Telefon: 07154 – 3507
  Mail: fraukelind.braun@elkw.de
  zur Homepage

 

 

 

 • Fachbereich Asylbewerber und Aussiedler des Landratsamts Ludwigsburg
  zur Homepage
Centrum migracji Ludwigsburg - Usługa migracji dla młodzieży AWO + Caritas /
Migrationszentrum Ludwigsburg – Jugendmigrationsdienste der AWO + Caritas

Centrum migracji Ludwigsburg -
Usługa migracji dla młodzieży AWO + Caritas

Poradnia dla nowo przybyłych imigrantów w wieku 12 - 27 lat oraz ich rodziców

Darmowe doradztwo oraz wsparcie w poniższych kwestiach:

 • szkoła, kształcenie zawodowe, studia
 • pytania dotyczące pobytu i systemu wizowego
 • uznawanie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą
 • pomoc w znalezieniu odpowiedniej szkoły oraz kursu językowego
 • szkolenia dla osób ubiegających się u pracę
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pisaniu wniosków

Do Służb Imigracyjnych ds. Młodzieży (Jugendmigrationsdienste) zwracać mogą się również opiekunowie młodzieży.

Kontakt:
Jugendmigrationsdienst AWO, Migrationszentrum,
Schlossstraße 9, 71634 Ludwigsburg
Numer telefonu: 07141 – 68 56 402
Powrót do strony głównej

Kontakt:
Jugendmigrationsdienst Caritas,
Eberhardstraße 29, 71634 Ludwigsburg
Numer telefonu: 07141 – 97 505 35
Powrót do strony głównej

Migrationszentrum Ludwigsburg – Jugendmigrationsdienste der AWO + Caritas

Beratungsstelle für neu zugewanderte Migranten (12 - 27 Jahre) und ihre Eltern

Kostenlose Beratung und Unterstützung zu folgenden Themen:

 • Schule, Berufsausbildung, Studium
 • Fragen zu Aufenthalt und Visum
    
 • Anerkennung von schulischen und beruflichen Abschlüssen
 • Vermittlung von Schulen und Sprachkursen
 • Bewerbungstraining
 • Behördengänge und Anträge
    

Auch Menschen, die Jugendliche unterstützen, können sich an die Jugendmigrationsdienste wenden.

Kontakt:
Jugendmigrationsdienst AWO, Migrationszentrum,
Schlossstraße 9, 71634 Ludwigsburg
Telefon: 07141 – 68 56 402
zur Homepage

Kontakt:
Jugendmigrationsdienst Caritas,
Eberhardstraße 29, 71634 Ludwigsburg
Telefon: 07141 – 97 505 35
zur Homepage

BIZ - Centrum Informacji o Kształceniu Zawodowym - urząd pracy Ludwigsburg /
BIZ – Berufsinformationszentrum Agentur für Arbeit Ludwigsburg

BIZ - Centrum Informacji o Kształceniu Zawodowym - urząd pracy Ludwigsburg

Bezpłatne informacje i pomoc w poniższych kwestiach:

 • zawody
 • praca
 • edukacja
 • wykształcenie zawodowe
 • poszukiwanie miejsc praktycznej nauki zawodu i miejsc pracy
 • podanie o pracę i rozmowa kwalifikacyjna 

Zachęcamy do odwiedzenia Centrum i skorzystania z oferty!

Adres: Stuttgarter Straße 53 – 55, 71638 Ludwigsburg

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do środy 07:45 – 16:00
czwartek 07:45 – 17:30
piątek 07:45 – 12:00 

 

Proszę zapytać o poradnik dla rodziców pt. „Kształcenie zawodowe”, dostępny w 11 językach!
(Arabski / Bośniacki / Angielski / Grecki / Włoski / Chorwacki / Polski / Rosyjski / Serbski / Hiszpański / Turecki)

Poradnik dotyczący wyboru zawodu 
(Arabski / Angielski / Francuski / Grecki / Włoski / Chorwacki / Polski / Rosyjski / Serbski / Turecki)

Centralny Urząd Pośrednictwa Pracy z Zagranicą (ZAV)
(Niemiecki / Angielski
/ Arabski)

Powrót do strony głównej

BIZ – Berufsinformationszentrum Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Kostenlose Informationen und Unterstützung zu folgenden Themen:

 • Berufe
 • Arbeitswelt
 • Bildung
 • Berufsausbildung
 • Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
 • Bewerbung

Einfach vorbeikommen und Angebote nutzen!
   

Adresse: Stuttgarter Straße 53 – 55, 71638 Ludwigsburg

Öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch 7.45 – 16.00 Uhr,
Donnerstag 7.45h – 17.30 Uhr,
Freitag 7.45h – 12.00h

 

Fragen Sie nach dem Elternratgeber „Ausbildung“ in 11 Sprachen!
(Arabisch / Bosnisch / Englisch / Griechisch / Italienisch / Kroatisch / Polnisch / Russisch / Serbisch / Spanisch / Türkisch)
    

Fahrplan zur Berufswahl
(Arabisch / Englisch / Französisch / Griechisch / Italienisch / Kroatisch / Polnisch / Russisch / Serbisch / Türkisch)

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
(Deutsch / Englisch / Arabisch)

zur BIZ-Homepage

Doradztwo w kwestii uznawania wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą /
Beratung zur Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse und Berufsqualifikationen

Doradztwo w kwestii uznawania wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą

Kontakt:
AWO Stuttgart, Olgastraße 63, 70182 Stuttgart
Numer telefonu: 0711 – 21061 17
E-mail: anerkennung@awo-stuttgart.de

Powrót do strony głównej

Beratung zur Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse und Berufsqualifikationen

Kontakt:
AWO Stuttgart, Olgastraße 63, 70182 Stuttgart
Telefon: 0711 – 21061 17
Mail: anerkennung@awo-stuttgart.de

zur Homepage

Doradztwo dla imigrantów chcących studiować w Niemczech /
Studienberatung für Migranten

Doradztwo dla imigrantów chcących studiować w Niemczech

Kontakt:
AWO Stuttgart, Olgastraße 63, 70182 Stuttgart
Pani Walter-Sauter
Numer telefonu: 0711 – 21061 19
E-mail: bildungsberatung@awo-stuttgart.de

Pani Toma
Numer telefonu: 0711 – 21061 18
E-mail: bildungsberatung@awo-stuttgart.de

Powrót do strony głównej

 

IN VIA Stuttgart, Olgastraße 62, 70182 Stuttgart
Pani Schaefer-Vischer
Numer telefonu: 0711 - 248931 19
E-mail: i.schaefer-vischer@invia-drs.de

Pani Rundigina
Numer telefonu: 0711 - 248931 14
E-mail: a.rundigina@invia-drs.de

Pani Demiroglu
Numer telefonu: 0711 - 248931 21
E-mail: t.demiroglu@invia-drs.de

Powrót do strony głównej

Studienberatung für Migranten

  
Hier bitte online anmelden!

 
Kontakt:
AWO Stuttgart, Olgastraße 63, 70182 Stuttgart
Frau Walter-Sauter
Telefon: 0711 – 21061 19
Mail: bildungsberatung@awo-stuttgart.de

Frau Toma
Telefon: 0711 – 21061 18
Mail: bildungsberatung@awo-stuttgart.de

zur Homepage

 

IN VIA Stuttgart, Olgastraße 62, 70182 Stuttgart
Frau Schaefer-Vischer
Telefon: 0711 - 248931 19
Mail: i.schaefer-vischer@invia-drs.de

Frau Rundigina
Telefon: 0711 - 248931 14
Mail: a.rundigina@invia-drs.de

Frau Demiroglu
Telefon: 0711 - 248931 21
Mail: t.demiroglu@invia-drs.de

zur Homepage

YASEMIN - Poradnia /
YASEMIN - Beratungsstelle

YASEMIN

Darmowe doradztwo dla młodych imigrantów (w wieku od 12 do 27 lat), którzy ...

 • mają kłopoty z najbliższą rodziną, dalszymi krewnymi lub z innymi ludźmi.
    
 • znajdują się w sytuacjach konfliktowych o podłożu kulturowym.
 • są narażone na przemoc lub doznały przemocy w imię honoru lub z powodu przymusowo zawartego małżeństwa. 

Z YASEMIN kontaktować się mogą także osoby zaufane poszkodowanych. 

Zachęcamy do anonimowego kontaktu:

 • drogą mailową
 • telefonicznie
 • lub osobiście (w poradni lub we wskazanym przez Państwa miejscu w pobliżu Stuttgartu)

Kontakt:
Numer telefonu: 0711 – 658 695 26
E-mail: info@eva-yasemin.de

Powrót do strony głównej

YASEMIN

Kostenlose Beratungsstelle für junge Migrantinnen (12 – 27 Jahre), die ...

 • Schwierigkeiten mit der Familie, mit Verwandten oder mit anderen Menschen haben.
 • in Konfliktsituationen sind, die traditionelle und kulturelle Ursachen haben.
 • von Gewalt im Namen der Ehre und Zwangsverheiratung bedroht sind oder bereits betroffen sind.

Auch eine Vertrauensperson kann Kontakt mit YASEMIN aufnehmen.

Die Beratung ist anonym:

 • per Mail
 • telefonisch
 • persönlich (in der Beratungsstelle und auch vor Ort, im Umkreis von Stuttgart)
    

Kontakt:
Telefon: 0711 – 658 695 26
Mail: info@eva-yasemin.de

zur Homepage

Zapraszamy Stuttgart /
Welcome Center Stuttgart

Zapraszamy Stuttgart

Darmowe doradztwo oraz wsparcie w poniższych kwestiach:

 • uznawanie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą
 • szkoła, kształcenie zawodowe, studia
 • praca
 • podanie o pracę i rozmowa kwalifikacyjna
 • nauka języka niemieckiego  
 • pytania dotyczące pobytu i systemu wizowego
 • opieka nad dziećmi
 • mieszkania, ubezpieczenia, stowarzyszenia, ...

Kontakt: Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart

Numer telefonu: 0711 – 7616 4640
E-mail: info@welcome-center-stuttgart.de

Powrót do strony głównej

Welcome Center Stuttgart

Kostenlose Beratung und Unterstützung zu folgenden Themen:

 • Anerkennung von schulischen und beruflichen Abschlüssen
 • Schule, Ausbildung, Studium
 • Arbeitswelt
 • Bewerbung
 • Deutsch lernen
 • Fragen zu Aufenthalt und Visum
    
 • Kinderbetreuung
 • Wohnen, Versicherungen, Vereine, … 
     

Kontakt: Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart

Telefon: 0711 – 7616 4640
Mail: info@welcome-center-stuttgart.de

zur Homepage

IHK - KAUSA Servicestelle Region Stuttgart

IHK - KAUSA Servicestelle Region Stuttgart

Centralny punkt pierwszego kontaktu dla młodych imigrantów i ich rodziców w następujących kwestiach:

 • informacje o zawodach
 • kształcenie zawodowe
 • miejsca praktycznej nauki zawodu

Kontakt: Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart

Pan Karatas
Numer telefonu: 0711 – 2005 1114
E-mail: kausa@stuttgart.ihk.de

Powrót do strony głównej

IHK - KAUSA Servicestelle Region Stuttgart

Zentrale Erstanlaufstelle für junge Migranten und ihre Eltern:
  

 • Informationen über Berufe
 • Berufsausbildung
 • Ausbildungsplätze

Kontakt: Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart

Herr Karatas
Telefon: 0711 – 2005 1114
Mail: kausa@stuttgart.ihk.de

zur Homepage

Ważne strony internetowe /
Wichtige Internetseiten

Ważne strony internetowe z łącza

Wichtige Internetseiten mit Links