Καλώς ήλθατε στον WEGWEISER BERUF


Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για εφήβους και γονείς για τα ακόλουθα θέματα στην Landkreis Ludwigsburg:

 • Μάθετε Γερμανικά
 • Εκπαίδευση
 • Σχολείο
 • Σχολικά απολυτήρια
 • Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Κόσμος της εργασίας
   

Θα βρείτε εδώ  συγκεντρωμένα τα πιο σημαντικά συμβουλευτικά κέντρα και ιστοσελίδες. Ενημερωθείτε και επικοινωνήστε!

Συμβουλή: Αν δεν μιλάτε γερμανικά, σας παρακαλούμε να πάρετε μαζί σας ένα οικείο πρόσωπο, το οποίο μπορεί να διερμηνεύσει για σας!

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μια επισκόπηση του σχολικού συστήματος της Baden-Württemberg.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μια επισκόπηση του επαγγελματικου σχολικού συστήματος της Baden-Württemberg.
  

Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία - Γονείς που μετανάστευσαν στηρίζουν τα παιδιά τους στην έναρξη της επαγγελματικής τους ζωής

Herzlich willkommen auf der GRIECHISCHEN Seite von WEGWEISER BERUF

Sie finden hier Informationen in Ihrer Sprache zu den folgenden Themen im Landkreis Ludwigsburg:

 • Deutsch lernen
 • Bildung
 • Schule
 • Schulabschluss
 • Berufsausbildung
 • Arbeitswelt


Hier sind wichtige Beratungsstellen und Internetseiten zusammengestellt. Informieren Sie sich und nehmen Sie Kontakt auf!

Tipp: Falls Sie kein Deutsch sprechen, dann nehmen Sie bitte eine vertraute Person mit, die für Sie übersetzen kann!

Klicken Sie hier, um eine Übersicht über das Schulsystem in Baden-Württemberg zu erhalten.

Klicken Sie hier, um eine Übersicht über das berufliche Schulsystem in Baden-Württemberg zu erhalten.
  

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland - zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben

Σχολική φοίτηση για νέους ηλικίας από 10 έως 15 ετών χωρίς γνώσεις Γερμανικών /
Schulbesuch für Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren ohne Deutschkenntnisse

Σχολική φοίτηση για νέους ηλικίας από 10 έως 15 ετών χωρίς γνώσεις Γερμανικών

Νέοι μεταξύ 10 και 15 ετών πηγαίνουν συνήθως στον τόπο κατοικίας τους ή κοντά σε αυτόν στις λεγόμενες τάξεις γλωσσικής προώθησης - Sprachförderklassen (Vorbereitungsklassen - VKL). Στην επισκόπηση του σχολικού συστήματος, η "υδρόγειος σφαίρα" σας δείχνει όπου υπάρχουν τάξεις γλωσσικής προώθησης.

προς επισκόπηση Werkrealschulen
προς επισκόπηση Gemeinschaftsschulen
προς επισκόπηση Gymnasien
προς επισκόπηση Gemeinschaftsschulen

Την φόρμα εγγραφής μπορείτε να κατεβάσετε εδώ στη γλώσσα σας.

Όλα τα παιδιά ως 18 ετών πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο!

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες Staatliches Schulamt Ludwigsburg

Επικοινωνία:
Κυρία Krüger-Heller
Mömpelgardstraße 26, 71640 Ludwigsburg
Τηλέφωνο: 07141 – 9900 214
(Παρασκευή 9.00 - 10.00)
Fax: 07141 – 9900 251
E-Mail: astrid.krueger-heller@ssa-lb.kv.bwl.de

πίσω στην αρχική σελίδα

Schulbesuch für Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren ohne Deutschkenntnisse

10- bis 15-Jährige gehen in der Regel in ihrem Wohnort oder in der Nähe ihres Wohnorts in die Sprachförderklassen (Vorbereitungsklassen – VKL).
In der Übersicht über die Schulen zeigt der „Globus“, wo Sprachförderklassen sind.
   

zur Übersicht Werkrealschulen
zur Übersicht Gemeinschaftsschulen
zur Übersicht Gymnasien
zur Übersicht Gemeinschaftsschulen

Das Anmeldeformular kann hier in Ihrer Sprache heruntergeladen werden.

Für alle Kinder und Jugendlichen unter 18 besteht Schulpflicht!

Weiterführende Informationen erhalten Sie beim Staatlichen Schulamt Ludwigsburg.

Kontakt:
Frau Krüger-Heller
Mömpelgardstraße 26, 71640 Ludwigsburg
Telefon: 07141 – 9900 214
(Freitag 9 - 10 Uhr)
Fax: 07141 – 9900 251
Mail: astrid.krueger-heller@ssa-lb.kv.bwl.de

zur Homepage

Σχολική φοίτηση για έφηβους 15, 16 και 17 χρονών χωρίς γνώσεις Γερμανικών /
Schulbesuch für 15-jährige, 16-jährige und 17-jährige Jugendliche ohne Deutschkenntnisse

Σχολική φοίτηση για έφηβους 15, 16 και 17 χρονών χωρίς γνώσεις Γερμανικών

  
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σχολείο Oscar-Walcker στο Ludwigsburg. Εκεί, θα σας κατατάξουν σε τάξεις γλωσσικής προώθησης (VABO), στις οποίες μπορείτε να μάθετε Γερμανικά.

Όλα τα παιδιά ως 18 ετών πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο!

Την φόρμα εγγραφής μπορείτε να κατεβάσετε εδώ στη γλώσσα σας.

Διεύθυνση:
Oscar-Walcker-Schule
Römerhügelweg 53, 71636 Ludwigsburg
Τηλέφωνο: 07141 - 4449 101
E-Mail: sekretariat@ows-lb.de

πίσω στην αρχική σελίδα

Schulbesuch für 15-jährige, 16-jährige und 17-jährige Jugendliche ohne Deutschkenntnisse

Sie melden sich bei der Oscar-Walcker-Schule in Ludwigsburg an. Dort werden sie in Sprachförderklassen (VABO) eingeteilt, in denen sie Deutsch lernen können.

  
Für alle  Kinder und Jugendlichen unter 18 besteht Schulpflicht!

Das Anmeldeformular kann hier in Ihrer Sprache heruntergeladen werden.

Adresse:
Oscar-Walcker-Schule
Römerhügelweg 53, 71636 Ludwigsburg
Telefon: 07141 - 4449 101
Mail: sekretariat@ows-lb.de

zur Homepage

Εδώ μπορείτε να συμβουλευτείτε για μαθήματα γερμανικών (Integrationskurse) και να εγγραφείτε /
Hier können Sie sich über Deutschkurse (Integrationskurse) beraten lassen und anmelden

Εδώ μπορείτε να συμβουλευτείτε για μαθήματα γερμανικών (Integrationskurse) και να εγγραφείτε

Hier können Sie sich über Deutschkurse (Integrationskurse) beraten lassen und anmelden

 • Donner + Partner
  Kontakt:
  Mörikestraße 17 – 19, 71636 Ludwigsburg
  Frau Feldhausz, Frau Gruschwitz, Herr Reiter
  Telefon: 07141 – 92 24 23
  Mail: info.lb@donner-partner.de
  zur Homepage
 • Griechischer Kulturverein Kornwestheim
  (für alle Nationalitäten)
  Kontakt:
  Bahnhofstraße 85, 70806 Kornwestheim
  Frau Daniilidou
  Telefon: 07154 – 27683
  Mail: info@gkv-kornwestheim.de
  zur Homepage
 • Sprachschule Dialog e.V. in Vaihingen/Enz
  Kontakt:
  Heilbronner Straße 31, 71665 Vaihingen/Enz
  Frau Salapata
  Telefon: 07042 – 276715
  Mobil: 0176 – 205 225 89
  Mail: sprachschule-dialog@gmx.net
  zur Homepage
 • Online-Lernplattform zum Deutsch lernen in 15 Sprachen!
  (Albanisch / Arabisch / Deutsch / Englisch / Farsi / Französisch / Griechisch / Hindi / Paschtunisch / Polnisch / Rumänisch / Russisch / Serbisch / Sorani / Spanisch / Türkisch)
Εδώ μπορείτε να συμβουλευτείτε για μαθήματα γερμανικών ανάγνωσης και γραφής (Alphabetisierungskurse) και να εγγραφείτε /
Hier können Sie sich über Lese- und Schreiblernkurse (Alphabetisierungskurse) beraten lassen und anmelden

Εδώ μπορείτε να συμβουλευτείτε για μαθήματα γερμανικών ανάγνωσης και γραφής (Alphabetisierungskurse) και να εγγραφείτε

Hier können Sie sich über Lese- und Schreiblernkurse (Alphabetisierungskurse) beraten lassen und anmelden

Υποστήριξη για εκμάθηση Γερμανικών για άτομα που δεν έχουν δικαίωμα να δηλωθούν σε μαθήματα ένταξης, επειδή βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία έγκρισης παραμονής ή ανοχής /
Unterstützung beim Deutsch lernen ohne Anspruch auf Förderung

Υποστήριξη για εκμάθηση Γερμανικών για άτομα που δεν έχουν δικαίωμα να δηλωθούν σε μαθήματα ένταξης, επειδή βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία έγκρισης παραμονής ή ανοχής:

 • Οικουμενική ομάδα εργασίας Άσυλο Ludwigsburg, Οικουμενική ομάδα εργασίας Άσυλο Kornwestheim και περισσότερο ομάδες εργασίας άσυλο στο νομό
  Υποστήριξη για εκμάθηση Γερμανικών για άτομα που δεν έχουν δικαίωμα να δηλωθούν σε μαθήματα ένταξης, επειδή βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία έγκρισης παραμονής ή ανοχής
    

  Επικοινωνία για Ludwigsburg:
  κύριος Ulrich Essig-Haile
  Τηλέφωνο: 07141 – 460 757
  E-Mail: uli-essig-haile@ak-asyl-ludwigsburg.de
  πίσω στην αρχική σελίδα

  Επικοινωνία για Kornwestheim:
  Κυρία Braun
  Τηλέφωνο: 07154 – 3507
  E-Mail: fraukelind.braun@elkw.de
  πίσω στην αρχική σελίδα

 

 

 

Unterstützung beim Deutsch lernen für Menschen, die keinen Anspruch auf staatliche Integrationskurse haben, weil sie noch im Antragsverfahren sind oder geduldet sind

 • Ökumenischer Arbeitskreis Asyl Ludwigsburg, Ökumenischer Arbeitskreis Asyl Kornwestheim
  und weitere Arbeitskreise Asyl im Landkreis

  organisieren Deutschunterricht für Menschen, die keinen Anspruch auf staatliche Integrationskurse haben, weil sie noch im Antragsverfahren oder geduldet sind.

  Kontakt für Ludwigsburg:
  Ulrich Essig-Haile
  Telefon: 07141 – 460 757
  Mail: uli-essig-haile@ak-asyl-ludwigsburg.de
  zur Homepage

  Kontakt für Kornwestheim:
  Fraukelind Braun
  Telefon: 07154 – 3507
  Mail: fraukelind.braun@elkw.de
  zur Homepage

 

 

 

 • Fachbereich Asylbewerber und Aussiedler des Landratsamts Ludwigsburg
  zur Homepage
μετανάστευση Zentrum Ludwigsburg- Νεολαία Υπηρεσίες Μετανάστευσης ο AWO + Caritas /
Migrationszentrum Ludwigsburg – Jugendmigrationsdienste der AWO + Caritas

μετανάστευση Zentrum Ludwigsburg- Νεολαία Υπηρεσίες Μετανάστευσης ο AWO + Caritas

Συμβουλευτικό κέντρο για νεοαφιχθέντες μετανάστες (12-27 ετών) και των γονέων τους

Δωρεάν διαβούλευση (πληροφορίες) και υποστήριξη για τα ακόλουθα θέματα:

 • Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, σπουδές
 • Ερωτήσεις για θέματα παραμονής και βίζας
 • Αναγνώριση σχολικών και επαγγελματικών πτυχίων
 • Ανεύρεση σχολείων και μαθημάτων γλώσσας
 • Εκπαίδευση για βιογραφικά και συνεντεύξεις
 • Διοικητικές διαδικασίες και αιτήσεις

Τις υπηρεσίες νέων μεταναστών μπορούν να συμβουλευτούν επίσης και άτομα, που υποστηρίζουν νέους ανθρώπους.

Επικοινωνία:
Jugendmigrationsdienst AWO
Migrationszentrum
Schlossstraße 9, 71634 Ludwigsburg
Τηλέφωνο: 07141 – 68 56 402
πίσω στην αρχική σελίδα

Επικοινωνία:
Jugendmigrationsdienst Caritas
Eberhardstraße 29, 71634 Ludwigsburg
Τηλέφωνο: 07141 – 97 505 35
πίσω στην αρχική σελίδα

Migrationszentrum Ludwigsburg – Jugendmigrationsdienste der AWO + Caritas

Beratungsstelle für neu zugewanderte Migranten (12 - 27 Jahre) und ihre Eltern

Kostenlose Beratung und Unterstützung zu folgenden Themen:

 • Schule, Berufsausbildung, Studium

 • Fragen zu Aufenthalt und Visum
 • Anerkennung von schulischen und beruflichen Abschlüssen
 • Vermittlung von Schulen und Sprachkursen
 • Bewerbungstraining
 • Behördengänge und Anträge

Auch Menschen, die Jugendliche unterstützen, können sich an die Jugendmigrationsdienste wenden.

Kontakt:
Jugendmigrationsdienst AWO
Migrationszentrum
Schlossstraße 9, 71634 Ludwigsburg
Telefon: 07141 – 68 56 402
zur Homepage

Kontakt:
Jugendmigrationsdienst Caritas
Eberhardstraße 29, 71634 Ludwigsburg
Telefon: 07141 – 97 505 35
zur Homepage

BIZ - Κέντρο ενημέρωσης για επαγγέλματα - Γραφείο ευρέσεως εργασίας Ludwigsburg /
BIZ – Berufsinformationszentrum Agentur für Arbeit Ludwigsburg

BIZ - Κέντρο ενημέρωσης για επαγγέλματα - Γραφείο ευρέσεως εργασίας Ludwigsburg

Δωρεάν πληροφορίες και υποστήριξη για τα ακόλουθα θέματα:

 • Επαγγέλματα
 • Κόσμος της εργασίας
 • Εκπαίδευση
 • Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Αναζήτηση θέσεων εκπαίδευσης και εργασίας
 • Βιογραφικά /συνεντεύξεις

Ελάτε και επωφεληθείτε από τις προσφορές μας!

Διεύθυνση:
Stuttgarter Straße 53 – 55, 71638 Ludwigsburg

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα με Τετάρτη 7.45 - 16.00
Πέμπτη 7:45 - 17:30,
Παρασκευή 7:45 - 12.00

Ρωτήστε για τον συμβουλευτικό οδηγό γονέων «Εκπαίδευση και Κατάρτιση» σε 11 γλώσσες!
(Αραβικά / Βοσνιακά / Αγγλικά / Ελληνικά / Ιταλικά / Κροατικά / Πολωνικά / Ρωσικά / Σερβικά / Ισπανικά / Τούρκικα)

Οδικός χάρτης για επιλογή επαγγέλματος

(Αραβικά / Αγγλικά / Γαλλικά / Ελληνικά / Ιταλικά / Κροατικά / Πολωνικά / Ρωσικά / Σερβικά / Τούρκικα)

Κεντρική διεθνή διαμεσολάβηση (ZAV)
(Γερμανικά / Αγγλικά / Αραβικά)

πίσω στην αρχική σελίδα

BIZ – Berufsinformationszentrum Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Kostenlose Informationen und Unterstützung zu folgenden Themen:

 • Berufe
 • Arbeitswelt
 • Bildung
 • Berufsausbildung
 • Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
 • Bewerbung

Einfach vorbeikommen und Angebote nutzen!

Adresse:
Stuttgarter Straße 53 – 55, 71638 Ludwigsburg

Öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch 7.45 – 16.00 Uhr
Donnerstag 7.45h – 17.30 Uhr
Freitag 7.45h – 12.00h

Fragen Sie nach dem Elternratgeber „Ausbildung“ in 11 Sprachen!
(Arabisch / Bosnisch / Englisch / Griechisch / Italienisch / Kroatisch / Polnisch / Russisch / Serbisch / Spanisch / Türkisch)

Fahrplan zur Berufswahl

(Arabisch / Englisch / Französisch / Griechisch / Italienisch / Kroatisch / Polnisch / Russisch / Serbisch / Türkisch)
 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) (Deutsch / Englisch / Arabisch)

zur BIZ-Homepage

Συμβουλές για την αναγνώριση ξένων πτυχίων και επαγγελματικών προσόντων /
Beratung zur Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse und Berufsqualifikationen

Συμβουλές για την αναγνώριση ξένων πτυχίων και επαγγελματικών προσόντων

  
Επικοινωνία:
AWO Stuttgart, Olgastraße 63, 70182 Stuttgart
Τηλέφωνο: 0711 – 21061 17
E-Mail: anerkennung@awo-stuttgart.de

πίσω στην αρχική σελίδα

Beratung zur Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse und Berufsqualifikationen

Kontakt:
AWO Stuttgart, Olgastraße 63, 70182 Stuttgart
Telefon: 0711 – 21061 17
Mail: anerkennung@awo-stuttgart.de

zur Homepage

Συμβουλές για σπουδές μεταναστών /
Studienberatung für Migranten

Συμβουλές για σπουδές μεταναστών

Επικοινωνία:
AWO Stuttgart, Olgastraße 63, 70182 Stuttgart
Κυρία Walter-Sauter
Τηλέφωνο: 0711 – 21061 19
E-Mail: bildungsberatung@awo-stuttgart.de

Κυρία Toma
Τηλέφωνο: 0711 – 21061 18
E-Mail: bildungsberatung@awo-stuttgart.de

πίσω στην αρχική σελίδα


IN VIA Stuttgart
, Olgastraße 62, 70182 Stuttgart
Κυρία Schaefer-Vischer
Τηλέφωνο: 0711 - 248931 19
E-Mail: i.schaefer-vischer@invia-drs.de

Κυρία Rundigina
Τηλέφωνο: 0711 - 248931 14
E-Mail: a.rundigina@invia-drs.de

Κυρία Demiroglu
Τηλέφωνο: 0711 - 248931 21
E-Mail: t.demiroglu@invia-drs.de

πίσω στην αρχική σελίδα

Studienberatung für Migranten

Hier bitte online anmelden!
   

Kontakt:
AWO Stuttgart, Olgastraße 63, 70182 Stuttgart
Frau Walter-Sauter
Telefon: 0711 – 21061 19
Mail: bildungsberatung@awo-stuttgart.de

Frau Toma
Telefon: 0711 – 21061 18
Mail: bildungsberatung@awo-stuttgart.de

zur Homepage

 

IN VIA Stuttgart, Olgastraße 62, 70182 Stuttgart
Frau Schaefer-Vischer
Telefon: 0711 - 248931 19
Mail: i.schaefer-vischer@invia-drs.de

Frau Rundigina
Telefon: 0711 - 248931 14
Mail: a.rundigina@invia-drs.de

Frau Demiroglu
Telefon: 0711 - 248931 21
Mail: t.demiroglu@invia-drs.de

zur Homepage

YASEMIN - συμβουλευτικό κέντρο /
YASEMIN - Beratungsstelle

YASEMIN

Δωρεάν συμβουλές για νέους μετανάστες (12-27 ετών), οι οποίοι:

 • έχουν δυσκολίες με την οικογένειά τους, με συγγενείς ή με άλλους ανθρώπους.

 • βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης, η οποία οφείλεται σε παραδοσιακές και πολιτιστικές αιτίες.
 • απειλούνται με τη βία και με εξαναγκαστικό γάμο για θέματα τιμής ή είναι ήδη παθόντες.

Και ένα έμπιστο πρόσωπο επίσης, μπορεί να επικοινωνήσει με την YASEMIN.

Η παροχή συμβουλών είναι ανώνυμη:

 • μέσω E-mail
 • τηλεφωνικώς
 • προσωπικώς (στο συμβουλευτικό κέντρο καθώς και επί τόπου στην περιοχή της Στουτγάρδης)

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 0711 – 658 695 26
E-Mail: info@eva-yasemin.de

πίσω στην αρχική σελίδα

YASEMIN

Kostenlose Beratungsstelle für junge Migrantinnen (12 – 27 Jahre), die ...

 • Schwierigkeiten mit der Familie, mit Verwandten oder mit anderen Menschen haben.
 • in Konfliktsituationen sind, die traditionelle und kulturelle Ursachen haben.
     
 • von Gewalt im Namen der Ehre und Zwangsverheiratung bedroht sind oder bereits betroffen sind.

Auch eine Vertrauensperson kann Kontakt mit YASEMIN aufnehmen.

Die Beratung ist anonym:

 • per Mail
 • telefonisch
 • persönlich (in der Beratungsstelle und auch vor Ort, im Umkreis von Stuttgart)

Kontakt:
Telefon: 0711 – 658 695 26
Mail: info@eva-yasemin.de

zur Homepage

Welcome Center Stuttgart

Welcome Center Stuttgart

Δωρεάν διαβούλευση (πληροφορίες) και υποστήριξη για τα ακόλουθα θέματα:

 • Αναγνώριση σχολικών και επαγγελματικών πτυχίων
 • Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, σπουδές
 • Κόσμος της εργασίας
 • Βιογραφικά /συνεντεύξεις
 • Μάθετε Γερμανικά
 • Ερωτήσεις για θέματα παραμονής και βίζας
 • Φροντίδα παιδιών
 • Στέγαση, ασφαλιστικές εταιρείες, σύλλογοι, ...

Επικοινωνία:
Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart
Τηλέφωνο: 0711 – 7616 4640
E-Mail: info@welcome-center-stuttgart.de

πίσω στην αρχική σελίδα

Welcome Center Stuttgart

Kostenlose Beratung und Unterstützung zu folgenden Themen:

 • Anerkennung von schulischen und beruflichen Abschlüssen
 • Schule, Ausbildung, Studium
    
 • Arbeitswelt
 • Bewerbung
 • Deutsch lernen
 • Fragen zu Aufenthalt und Visum
 • Kinderbetreuung
 • Wohnen, Versicherungen, Vereine, … 

Kontakt:
Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 – 7616 4640
Mail: info@welcome-center-stuttgart.de

zur Homepage

IHK - KAUSA Servicestelle Region Stuttgart

IHK - KAUSA Servicestelle Region Stuttgart

Πρώτο σημείο επαφής για νέους μετανάστες και τους γονείς τους:

 • Πληροφορίες σχετικά με επαγγέλματα
 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Θέσεις κατάρτισης

Επικοινωνία:
Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart

κύριος Karatas
Τηλέφωνο: 0711 – 2005 1114
E-Mail: kausa@stuttgart.ihk.de

 

πίσω στην αρχική σελίδα

IHK - KAUSA Servicestelle Region Stuttgart

Zentrale Erstanlaufstelle für junge Migranten und ihre Eltern:

 • Informationen über Berufe
 • Berufsausbildung
 • Ausbildungsplätze

Kontakt:
Jägerstraße 30, 70174 Stuttgart

Herr Karatas
Telefon: 0711 – 2005 1114
Mail: kausa@stuttgart.ihk.de

zur Homepage

Σημαντικές ιστοσελίδες /
Wichtige Internetseiten

Σημαντικές ιστοσελίδες

Wichtige Internetseiten mit Links